czwartek, 23 maja 2024 imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Nasza Szkoła


Strona główna
Oferta edukacyjna
Historia szkoły
Ciekawe linki

Życie Szkoły


Aktualności
Kadra Szkoły
Galeria »
Szkolne dokumenty

Dla uczniów


Plan zajęć
Podręczniki
Matura
Egzamin Zawodowy
Biblioteka

Dla nauczyciela


Dokumenty

Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie "Kreator"
Działalność stowarzyszenia
Numer konta
Ważne daty
Galeria

Region

Statystyki
  Odsłon 1179360
  Dzisiaj 121


Polecamy


Maj 2024
PnWtŚrCzPiSoNd
1234
5
67891011
12
131415161718
19
202122232425
26
2728293031

Kalendarium:

2 II Matki Bożej Gromnicznej

4 II Światowy Dzień Walki z Rakiem

8 II Tłusty czwartek

13 II Światowy Dzień Radia

14 II „Walentynki”

20 II Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

22 II Dzień Bezpiecznego InternetuKwalifikacyjne kursy zawodowe


      - technik logistyk,
      - technik rachunkowości,
      - fototechnik,
      - technik ochrony fizycznej osób i mienia,
      - rolnik
      - kucharz


Technik logistyk

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, forma zaoczna

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

Logistyk, to idealny zawód dla osób, które cechuje: łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, podzielność i koncentracja uwagi, dokładność i odpowiedzialność. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

 

Kwalifikacja:

 

K1- Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania- (A.30.)

 

K2- Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych(A.31.)

 

 K3- Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32.)

.

 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik logistyk obejmuje następujące przedmioty:

 

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
 • logistyka w procesach produkcji
 • zapasy i magazynowanie
 • dystrybucja
 • procesy transportowe w logistyce
 • logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • język angielski w logistyce

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • planowanie produkcji i dystrybucji
 • usługi transportowo - spedycyjne
 • obsługa jednostek zewnętrznych
 • planowanie przepływu zasobów i informacji

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje :

 • K1 (A.30.) odbywa się pod koniec semestru III
 • K2(A.31.)  odbywa się pod koniec semestru IV
 • K3(A.32.)  odbywa się pod koniec semestru V

 

Absolwent kursu logistycznego nabędzie następujące umiejętności:

 • sporządzania dokumentów logistycznych,
 • ustalania należności za usługi logistyczne,
 • zawierania umów sprzedaży usług logistycznych,
 • przygotowywania procesu logistycznego,
 • prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób,
 • zarządzania zapasami i tworzenia planów dostaw,
 • obliczania kosztów dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych,
 • obliczania kosztów magazynowania towarów,
 • organizowania i realizowania procesu zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji,
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw,
 • znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej,
 • organizowania i realizowania łańcuchów dostaw w logistyce,
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych,
 • organizowania recyklingu odpadów,
 • prowadzenia działalności marketingowej na rynku usług logistycznych,
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce,
 • obsługiwania komputerowych programów użytkowych niezbędnych w pracy zawodowej,
 • zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

 

 

 

Możliwości zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego

Na stanowiskach:

 • specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalista ds. planowania zakupów
 • specjalista ds. handlu elektronicznego
 • specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
 • specjalista ds. gospodarki odpadami
 • specjalista ds. planowania produkcji i zapasów
 • specjalista ds. gospodarki materiałowej
 • specjalista ds. pakowania i opakowań
 • specjalista ds. transportu wewnętrznego
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne
Technik rachunkowości

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, forma zaoczna

 

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w weekendy)

 

 

Kurs rachunkowości to idealny wybór dla osób, które lubią liczyć, zestawiać, księgować, zajmować się finansami. Po tym kierunku można zawodowo zajmować się podatkami, korzystać z narzędzi rachunkowości, pracować w dziale finansowo-księgowym w dowolnym przedsiębiorstwie.

 

 

Kwalifikacja:

K1:  A.36.Prowadzenie rachunkowości

 

K2: A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 

 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik rachunkowości obejmuje następujące przedmioty:

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • podstawy statystyki
 • język obcy w rachunkowości
 • rachunkowość finansowa
 • wynagrodzenia i podatki

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

 • biuro rachunkowe
 • dokumentacja biurowa
 • biuro wynagrodzeń i podatków
 • praktyka zawodowa

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

 • K1 (A.36.) odbywa się pod koniec semestru II
 • K2(A.65.).  odbywa się pod koniec semestru IV

 

Absolwent kursu rachunkowość nabędzie następujące umiejętności:

 • stosować narzędzia rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • prowadzić rachunkowość w przedsiębiorstwie,
 • dokonywać rozliczeń finansowych,
 • kontrolować dokumenty księgowe,
 • sporządzać sprawozdania finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
 • przechowywać dokumentację księgową,
 • nadzorować terminy spłat zobowiązań,
 • planować działania i przeprowadzać podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości,
 • oceniać kondycję firmy przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej,
 • obsługiwać komputer i niezbędne komputerowe programy stosowane w księgowości,
 • prowadzić negocjacje,
 • korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych,
 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego,
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.


Możliwości zatrudnienia :

Absolwent technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w:

biurach rachunkowo-podatkowych,
• bankach i instytucjach finansowych,
• działach księgowości prywatnych i państwowych przedsiębiorstw,
• firmach ubezpieczeniowych,
• zakładach budżetowych,
• urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego,
• własnej firmie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy Fototechnik - forma zaoczna

 

Fotograf/Fototechnik wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów - w atelier fotograficznym lub w plenerze - oraz zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Wykonuje projekty multimedialne.

W czasie nauki można uzyskać następujące kwalifikacje (specjalizacje):

 

Kwalifikacje:

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu


A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego fototechnik obejmuje następujące przedmioty:

 

 • Procesy fotograficzne,
 • Urządzenia fototechniczne,
 • Techniki multimedialne,
 • Działalność gospodarcza w fotografii,
 • Język obcy w fotografii,
 • Techniki multimedialne,
 • Cyfrowa obróbka obrazu, projekty multimedialne.

 

Praktyki zawodowe: 13 dni roboczych = 104 godziny

 

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.20. może uzyskać tytuł fotografa. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. A po uzupełnieniu kwalifikacji o A.54. i A.55. może uzyskać tytuł Technik cyfrowych procesów graficznych.

 

Nauka w całym cyklu (wszystkie kwalifikacje) trwa 2,5 roku, tj. 5 semestrów, choć słuchacz może wybrać tylko jedną z nich (wówczas zajęcia trwają krócej). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.


Możliwość zatrudnienia:
W laboratoriach fotograficznych o różnych profilach, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych. Ukończenie kursu oznacza nabycie umiejętności koniecznych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia – forma zaoczna

 (Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

 

Kwalifikacja: K 1 Ochrona osób i mienia

 

Technik ochrony osób i mienia organizuje i zapewnia bezpieczeństwo obiektów, osób, mienia, imprez publicznych.

 

 • Obsługuje i nadzoruje pracę urządzeń alarmowych.
 • Zapewnia bezpieczeństwo imprez publicznych.
 • Organizuje ochronę osób.
 • Organizuje ochronę mienia.

 

Przedmioty realizowane w 2-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • podstawy prawa w ochronie osób i mienia,
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia,
 • Język obcy w ochronie osób i mienia.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń,
 • zabezpieczenie imprez masowych,
 • ochrona osób,
 • konwojowanie,
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • techniki interwencyjne i samoobrona.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec IV semestru.

 Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia zdobędzie następujące umiejętności:

 • organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
 •  organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
 • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych;
 • organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych.

 

Możliwości zatrudnienia:

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia pracuje indywidualnie lub w zespole, na powietrzu, w różnych warunkach atmosferycznych i w pomieszczeniach.

Praca może być wykonawcza lub zlecona. Podstawowy zakres działań pracownika obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia znajduje również zatrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych. Osoby przedsiębiorcze mogą również ubiegać się o uzyskanie koncesji i otworzyć własną firmę świadczącą usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

Rolnik

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, forma zaoczna

 

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika rolnika. To również doskonałe  rozwiązanie dla osób ubiegających się o dotacje unijne.


 Kwalifikacja:

(K.1): R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik logistyk obejmuje następujące przedmioty:

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie
 • Produkcja roślinna
 • Produkcja zwierzęca
 • Technika w rolnictwie
 • Język obcy w rolnictwie
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie

 

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Zajęcia praktyczne

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (R.3.) odbywa się pod koniec semestru II.

 

Absolwent kursu rolniczego nabędzie następujące umiejętności:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego


Możliwości zatrudnienia:

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą
 • urzędach gmin
 • instytucjach służby rolnej
 • indywidualnych gospodarstwach rolnych
 • rozpocząć własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.)

Kucharz

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, forma zaoczna, czas trwania kursu 1 rok

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

Kucharz to zawód cieszący się dużą popularnością na rynku usług gastronomicznych.     Idealny dla osoby, która lubi przyrządzać różnego rodzaju potrawy, dania, przekąski, a także ciasta i desery. Często bywa tak, że to nie lokal, ale konkretny kucharz przyciąga klientów. Profesjonalny kucharz to znakomity rzemieślnik, ale także prawdziwy artysta, który potrafi zrobić dzieło kulinarne.
 

Kwalifikacja:

 

K1- Przygotowywanie potraw i napojów (T.06)

 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik logistyk obejmuje następujące przedmioty:

 

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Język obcy w gastronomii
 • Procesy technologiczne w gastronomii

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Gastronomia w praktyce

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje :

 • K1 (T.06.) odbywa się pod koniec semestru II

 

Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie kucharz  nabędzie  umiejętności:

 

 • dobierania surowców do potraw,
 • stosowania różnorodnych technik w produkcji kulinarnej,
 • posługiwania się narzędziami i sprzętem zmechanizowanym,
 • sporządzania podstawowego asortymentu potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o receptury gastronomiczne,
 • oceny jakościowej surowców, półproduktów i gotowych potraw,
 • organizowania pracy w kuchni,
 • planowania posiłków i układania prostego menu w małej gastronomii,
 • porcjowania, dekorowania i ekspedycji potraw w małej gastronomii.

 

 

Możliwości zatrudnienia:

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w  wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej  w:

 • barach szybkiej obsługi,
 • punktach małej gastronomii jak :szpitale, szkoły przedszkola, internaty, stołówki.
 • restauracjach,
 • kawiarniach hotelowych,
 • zakładach gastronomicznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.