piątek, 17 września 2021 imieniny: Franciszka, Lamberty, Narcyza

Nasza Szkoła


Strona główna
Oferta edukacyjna
Historia szkoły
Ciekawe linki

Życie Szkoły


Aktualności
Kadra Szkoły
Galeria »
Szkolne dokumenty

Dla uczniów


Plan zajęć
Podręczniki
Matura
Egzamin Zawodowy
Biblioteka

Dla nauczyciela


Dokumenty

Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie "Kreator"
Działalność stowarzyszenia
Numer konta
Ważne daty
Galeria

Region

Statystyki
  Odsłon 891578
  Dzisiaj 462


Polecamy
Wrzesień 2021
PnWtŚrCzPiSoNd
1234
5
67891011
12
131415161718
19
202122232425
26
27282930

Kalendarium:

1 IX Dzień Weterana, Pierwszy Dzień Szkoły, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

8 IX Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa, Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

11 IX Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

13 IX Dzień Programisty

15 IX Międzynarodowy Dzień Demokracji, Europejski Dzień Prostaty
16 IX Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

21 IX Dzień Osób z Chorobą Alzheimera, Dzień Służby Celnej, Międzynarodowy Dzień Pokoju

22 IX Początek Astronomicznej Jesieni, Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

27 IX Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, Światowy Dzień Turystyki, Światowy Dzień Serca 30 IX Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień ChłopakaSzkoły policealne zaoczne


      - opiekun medyczny
      - technik sterylizacji medycznej,
      - technik administracji, zajęcia dodatkowe: sekretarka medyczna,
      - technik usług kosmetycznych,
      - technik ochrony fizycznej osób i mienia
      - technik rachunkowości
      - florystaOpiekun medyczny

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma zaoczna

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

 

Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze zakresu usług opieki medycznej.

 

Kwalifikacja: K1- świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.1.)

 

Program nauczania rocznej szkoły policealnej o kierunku opiekun medyczny

obejmuje następujące przedmioty:

 

 

Przedmioty ogólnokształcące:

 •   podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii i fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język angielski zawodowy w ochronie zdrowia

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • zabiegi higieniczno- pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec semestru II.

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny  nabędzie następujące umiejętności:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może szukać zatrudnienia w szpitalach – oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (indywidualna opieka), środowiskowych domach pomocy, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.Technik sterylizacji medycznej

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma zaoczna

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

To zawód dla osób, które cechuje: odpowiedzialność, sumienność i dokładność, dobra sprawność manualna, dobry stan zdrowia oraz samodzielność w realizacji zadań.  Technik sterylizacji jest odpowiedzialny za mycie, dezynfekcję i sterylizację sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Pod pojęciem sterylizacji kryje się szereg wykonywanych po sobie czynności warunkujących otrzymanie przez użytkownika wyrobu medycznego bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym i użytkowym. Pracownicy sterylizatorni poprzez swoją działalność tworzą w ochronie zdrowia zaporę dla rozwoju zakażeń, a więc odgrywają ogromną rolę w profilaktyce powikłań medycznych.

 

Kwalifikacja: K1- wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (Z.1.)

 

Program nauczania rocznej szkoły policealnej o kierunku technik sterylizacji medycznej   następujące przedmioty:

 

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • język migowy
 • język angielski zawodowy w branży medycznej
 • technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • technologia sterylizacji z elementami informatyki

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec semestru II.

 

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik sterylizacji nabędzie umiejętności takie jak :

 • Rozróżnianie sprzętu i wyrobów medycznych pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej,
 • Przeprowadzanie demontażu i montażu sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej,
 • Kompletowanie instrumentarium chirurgicznego do zestawów zabiegowych,
 • Kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego,
 • Przygotowywanie roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu,
 • Znajomość i stosowanie środków chemicznych używanych w technologiach dekontaminacji,
 • Przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • Stosowanie odpowiednich testów kontroli procesów dezynfekcji,
 • Prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • Kalkulowanie kosztów dekontaminacji,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu dekontaminacji.
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu technika sterylizacji medycznej.

 

 

Możliwości zatrudnienia:

Technicy sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w placówkach zajmujących się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia:

 • Działy centralnej sterylizacji,
 • Centralne sterylizatornie,
 • Lokalne sterylizatornie,
 • Punkty sterylizacyjne,
 • Gabinety stomatologiczne,
 • Gabinety kosmetyczne,
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • Gabinety kontraktowe,
 • Nowoczesne sterylizatornie Unii Europejskiej.
Technik administracji

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma zaoczna

 • Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej. By zwiększyć szanse zatrudnienia, można brać udział w zajęciach: rejestratorka lub sekretarka medyczna. Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, od IX2014 r. lecznice powinny przejść z analogowej na elektroniczną dokumentację medyczną, co wiąże się z zatrudnianiem na oddziałach specjalnie wykwalifikowanego personelu.

 

Kwalifikacja: K 1 Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)

 

Przedmioty realizowane w 2-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik administracji:

 

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • język angielski w administracji
 • podstawy statystyki
 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • podstawy prawa cywilnego
 • postępowanie w administracji
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego
 • podstawy finansów publicznych

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • wykonywanie pracy biurowej:

– dokumentacja biurowa działalności gospodarczej

– postępowanie w administracji

Zajęcia dodatkowe: sekretarka medyczna/ rejestratorka medyczna

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • język obcy w ochronie zdrowia
 • pierwsza pomoc
 • podstawy prawa w ochronie zdrowia
 • finansowanie usług medycznych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • organizacja i komputeryzacja pracy sekretariatu medycznego/rejestracji medycznej
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • kultura i etyka zawodu z elementami komunikacji interpersonalnej
 • rejestr usług medycznych
 • zdrowie publiczne

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec IV semestru

 Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik administracji zdobędzie następujące umiejętności:

 • gromadzenie dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywanie projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowanie majątkiem oraz nadzorowanie innych pracowników.

 

Możliwości zatrudnienia:

 

Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji, oraz jako sekretarka medyczna i rejestratorka( z przygotowaniem z zakresu służby zdrowia).

Technik usług kosmetycznych


Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma stacjonarna

(Zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy w godzinach popołudniowych)

 

Zawód  technik usług kosmetycznych jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki, oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce, a także przygotowują się do komunikacji interpersonalnej.

 

Po zdaniu egzaminów zdobędziesz następujące kwalifikacje:

 

K 1: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.)

K 2: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

 

Program nauczania  2 letniej szkoły policealnej o kierunku technik usług kosmetycznych obejmuje następujące przedmioty:

 

 • anatomia i fizjologia
 • dermatologia
 • fizykoterapia
 • chemia kosmetyczna
 • pracownia chemii kosmetycznej
 • kosmetologia
 • pracownia kosmetyki
 • psychologia
 • ratownictwo
 • higiena
 • dietetyka
 • zarys wiedzy o gospodarce
 • praktyka zawodowa

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec IV semestru.

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik usług kosmetycznych nabędzie następujące umiejętności:

 • wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej                 i upiększającej,
 • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań             i przeciwwskazań,
 • ustalanie rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem, posługiwanie się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii,
 • diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżnianie skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,
 • charakteryzowanie składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm.

Możliwości zatrudnienia:

Technik usług kosmetycznych może pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotowani są do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma zaoczna

 • (Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

Kwalifikacja: K 1 Ochrona osób i mienia

 

Technik ochrony osób i mienia organizuje i zapewnia bezpieczeństwo obiektów, osób, mienia, imprez publicznych.

 

 • Obsługuje i nadzoruje pracę urządzeń alarmowych.
 • Zapewnia bezpieczeństwo imprez publicznych.
 • Organizuje ochronę osób.
 • Organizuje ochronę mienia.

 

Przedmioty realizowane w 2-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • podstawy prawa w ochronie osób i mienia,
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia,
 • Język obcy w ochronie osób i mienia.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń,
 • zabezpieczenie imprez masowych,
 • ochrona osób,
 • konwojowanie,
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • techniki interwencyjne i samoobrona.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec IV semestru.

 Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia zdobędzie następujące umiejętności:

 • organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
 •  organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
 • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych;
 • organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych.

 

Możliwości zatrudnienia:

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia pracuje indywidualnie lub w zespole, na powietrzu, w różnych warunkach atmosferycznych i w pomieszczeniach.

Praca może być wykonawcza lub zlecona. Podstawowy zakres działań pracownika obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia znajduje również zatrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych. Osoby przedsiębiorcze mogą również ubiegać się o uzyskanie koncesji i otworzyć własną firmę świadczącą usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

Technik rachunkowości

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma zaoczna

 

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w weekendy)

 

 

Technik rachunkowości to idealny wybór dla osób, które lubią liczyć, zestawiać, księgować, zajmować się finansami. Po tym kierunku można zawodowo zajmować się podatkami, korzystać z narzędzi rachunkowości, pracować w dziale finansowo-księgowym w dowolnym przedsiębiorstwie.

 

 

Kwalifikacja:

 

K1:  A.36.Prowadzenie rachunkowości

 

K2: A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 

 

Program nauczania dla technika rachunkowości obejmuje następujące przedmioty:

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • podstawy statystyki
 • język obcy w rachunkowości
 • rachunkowość finansowa
 • wynagrodzenia i podatki

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

 • biuro rachunkowe
 • dokumentacja biurowa
 • biuro wynagrodzeń i podatków
 • praktyka zawodowa

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

 • K1 (A.36.) odbywa się pod koniec semestru II
 • K2(A.65.).  odbywa się pod koniec semestru IV

 

Absolwent nabędzie następujące umiejętności:

 • stosować narzędzia rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • prowadzić rachunkowość w przedsiębiorstwie,
 • dokonywać rozliczeń finansowych,
 • kontrolować dokumenty księgowe,
 • sporządzać sprawozdania finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
 • przechowywać dokumentację księgową,
 • nadzorować terminy spłat zobowiązań,
 • planować działania i przeprowadzać podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości,
 • oceniać kondycję firmy przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej,
 • obsługiwać komputer i niezbędne komputerowe programy stosowane w księgowości,
 • prowadzić negocjacje,
 • korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych,
 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego,
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.


Możliwości zatrudnienia :

Absolwent technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach rachunkowo-podatkowych,
 • bankach i instytucjach finansowych,
 • działach księgowości prywatnych i państwowych przedsiębiorstw,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • zakładach budżetowych,
 • urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego,
 • własnej firmie.
Florysta

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma zaoczna

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)


Florysta tworzy dekoracje dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualna oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.

W czasie nauki można uzyskać następujące kwalifikacje (specjalizacje):

 

Kwalifikacje:

A.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego fototechnik obejmuje następujące przedmioty:

 Przedmioty ogólnokształcące:

 •   podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • materiałoznawstwo roślinne
 • materiałoznawstwo nieroślinne
 • kulturowe podstawy florystyki
 • środki wyrazu twórczego
 • kompozycje florystyczne
 • przedsiębiorstwo florystyczne
 • język obcy we florystyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • wykonywanie kompozycji florystycznych

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec semestru II.

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie florysta nabędzie następujące umiejętności:

 • projektować i wykonywać dekoracje roślinne,
 • aranżować florystyczny wystrój wnętrz oraz otwartej przestrzeni,
 • sprzedawać wyroby florystyczne,
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań,
 • podejmować i prowadzić działalność gospodarczą,
 • używać języka obcego ukierunkowanego zawodowo.

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może pracować zarówno w kraju i za granicą w krajach Unii Europejskiej i poza nią w kwiaciarniach, firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz, na rynku hurtowym materiałów florystycznych, w hotelach oraz w przedsiębiorstwach dbających o dekorację swych wnętrz.

Masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. otwierając własną kwiaciarnię lub nawiązując współpracę z salami bankietowymi, weselnymi, kościołami
i centrami szkoleniowymi oraz hotelami.