sobota, 16 października 2021 imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Nasza Szkoła


Strona główna
Oferta edukacyjna
Historia szkoły
Ciekawe linki

Życie Szkoły


Aktualności
Kadra Szkoły
Galeria »
Szkolne dokumenty

Dla uczniów


Plan zajęć
Podręczniki
Matura
Egzamin Zawodowy
Biblioteka

Dla nauczyciela


Dokumenty

Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie "Kreator"
Działalność stowarzyszenia
Numer konta
Ważne daty
Galeria

Region

Statystyki
  Odsłon 903288
  Dzisiaj 319


Polecamy
Październik 2021
PnWtŚrCzPiSoNd
12
3
456789
10
111213141516
17
181920212223
24
252627282930
31

Kalendarium:

1 X Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, Międzynarodowy Dzień Lekarza

2 X Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

4 X Światowy Dzień Dobroci Dla Zwierząt

5 X Światowy Dzień Nauczyciela

6 X Światowy Dzień Mieszkalnictwa

9 X Światowy Dzień Poczty

13 X Dzień Ratownictwa Medycznego

14 X Dzień Edukacji Narodowej

15 X Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, Dzień Dziecka Utraconego

16 X Dzień Papieża Jana Pawła II

19 X Dzień Ratownika

31 X Zmiana czasu z letniego na zimowy, Światowy Dzień OszczędnościSzkoły policealne zaoczne


      - opiekun medyczny
      - technik sterylizacji medycznej,
      - technik administracji, zajęcia dodatkowe: sekretarka medyczna,
      - technik usług kosmetycznych,
      - technik ochrony fizycznej osób i mienia
      - technik rachunkowości
      - florystaOpiekun medyczny

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma zaoczna

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

 

Opiekun medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze zakresu usług opieki medycznej.

 

Kwalifikacja: K1- świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.1.)

 

Program nauczania rocznej szkoły policealnej o kierunku opiekun medyczny

obejmuje następujące przedmioty:

 

 

Przedmioty ogólnokształcące:

 •   podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • zdrowie publiczne
 • zarys anatomii i fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • zarys psychologii i socjologii
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język migowy
 • język angielski zawodowy w ochronie zdrowia

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • zabiegi higieniczno- pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec semestru II.

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny  nabędzie następujące umiejętności:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może szukać zatrudnienia w szpitalach – oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (indywidualna opieka), środowiskowych domach pomocy, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.Technik sterylizacji medycznej

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma zaoczna

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

To zawód dla osób, które cechuje: odpowiedzialność, sumienność i dokładność, dobra sprawność manualna, dobry stan zdrowia oraz samodzielność w realizacji zadań.  Technik sterylizacji jest odpowiedzialny za mycie, dezynfekcję i sterylizację sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Pod pojęciem sterylizacji kryje się szereg wykonywanych po sobie czynności warunkujących otrzymanie przez użytkownika wyrobu medycznego bezpiecznego pod względem mikrobiologicznym i użytkowym. Pracownicy sterylizatorni poprzez swoją działalność tworzą w ochronie zdrowia zaporę dla rozwoju zakażeń, a więc odgrywają ogromną rolę w profilaktyce powikłań medycznych.

 

Kwalifikacja: K1- wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej (Z.1.)

 

Program nauczania rocznej szkoły policealnej o kierunku technik sterylizacji medycznej   następujące przedmioty:

 

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • język migowy
 • język angielski zawodowy w branży medycznej
 • technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • technologia sterylizacji z elementami informatyki

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • zastosowanie technologii informatycznej w ochronie zdrowia

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec semestru II.

 

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik sterylizacji nabędzie umiejętności takie jak :

 • Rozróżnianie sprzętu i wyrobów medycznych pod kątem zastosowania, metod mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej,
 • Przeprowadzanie demontażu i montażu sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej w celu zapewnienia mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej,
 • Kompletowanie instrumentarium chirurgicznego do zestawów zabiegowych,
 • Kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • Dobieranie metody dezynfekcji lub sterylizacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego,
 • Przygotowywanie roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych o wskazanym stężeniu,
 • Znajomość i stosowanie środków chemicznych używanych w technologiach dekontaminacji,
 • Przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • Stosowanie odpowiednich testów kontroli procesów dezynfekcji,
 • Prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • Kalkulowanie kosztów dekontaminacji,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu dekontaminacji.
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu technika sterylizacji medycznej.

 

 

Możliwości zatrudnienia:

Technicy sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w placówkach zajmujących się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia:

 • Działy centralnej sterylizacji,
 • Centralne sterylizatornie,
 • Lokalne sterylizatornie,
 • Punkty sterylizacyjne,
 • Gabinety stomatologiczne,
 • Gabinety kosmetyczne,
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • Gabinety kontraktowe,
 • Nowoczesne sterylizatornie Unii Europejskiej.
Technik administracji

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma zaoczna

 • Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej. By zwiększyć szanse zatrudnienia, można brać udział w zajęciach: rejestratorka lub sekretarka medyczna. Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, od IX2014 r. lecznice powinny przejść z analogowej na elektroniczną dokumentację medyczną, co wiąże się z zatrudnianiem na oddziałach specjalnie wykwalifikowanego personelu.

 

Kwalifikacja: K 1 Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)

 

Przedmioty realizowane w 2-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik administracji:

 

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • język angielski w administracji
 • podstawy statystyki
 • działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • podstawy prawa cywilnego
 • postępowanie w administracji
 • podstawy prawa pracy
 • podstawy prawa administracyjnego
 • podstawy finansów publicznych

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • wykonywanie pracy biurowej:

– dokumentacja biurowa działalności gospodarczej

– postępowanie w administracji

Zajęcia dodatkowe: sekretarka medyczna/ rejestratorka medyczna

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • język obcy w ochronie zdrowia
 • pierwsza pomoc
 • podstawy prawa w ochronie zdrowia
 • finansowanie usług medycznych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • organizacja i komputeryzacja pracy sekretariatu medycznego/rejestracji medycznej
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • kultura i etyka zawodu z elementami komunikacji interpersonalnej
 • rejestr usług medycznych
 • zdrowie publiczne

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec IV semestru

 Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik administracji zdobędzie następujące umiejętności:

 • gromadzenie dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywanie projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowanie majątkiem oraz nadzorowanie innych pracowników.

 

Możliwości zatrudnienia:

 

Technik administracji może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji, oraz jako sekretarka medyczna i rejestratorka( z przygotowaniem z zakresu służby zdrowia).

Technik usług kosmetycznych


Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma stacjonarna

(Zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy w godzinach popołudniowych)

 

Zawód  technik usług kosmetycznych jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki, oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce, a także przygotowują się do komunikacji interpersonalnej.

 

Po zdaniu egzaminów zdobędziesz następujące kwalifikacje:

 

K 1: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.)

K 2: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

 

Program nauczania  2 letniej szkoły policealnej o kierunku technik usług kosmetycznych obejmuje następujące przedmioty:

 

 • anatomia i fizjologia
 • dermatologia
 • fizykoterapia
 • chemia kosmetyczna
 • pracownia chemii kosmetycznej
 • kosmetologia
 • pracownia kosmetyki
 • psychologia
 • ratownictwo
 • higiena
 • dietetyka
 • zarys wiedzy o gospodarce
 • praktyka zawodowa

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec IV semestru.

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik usług kosmetycznych nabędzie następujące umiejętności:

 • wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej                 i upiększającej,
 • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań             i przeciwwskazań,
 • ustalanie rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem, posługiwanie się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii,
 • diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżnianie skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,
 • charakteryzowanie składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm.

Możliwości zatrudnienia:

Technik usług kosmetycznych może pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotowani są do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma zaoczna

 • (Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

Kwalifikacja: K 1 Ochrona osób i mienia

 

Technik ochrony osób i mienia organizuje i zapewnia bezpieczeństwo obiektów, osób, mienia, imprez publicznych.

 

 • Obsługuje i nadzoruje pracę urządzeń alarmowych.
 • Zapewnia bezpieczeństwo imprez publicznych.
 • Organizuje ochronę osób.
 • Organizuje ochronę mienia.

 

Przedmioty realizowane w 2-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • podstawy prawa w ochronie osób i mienia,
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia,
 • Język obcy w ochronie osób i mienia.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń,
 • zabezpieczenie imprez masowych,
 • ochrona osób,
 • konwojowanie,
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • techniki interwencyjne i samoobrona.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec IV semestru.

 Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia zdobędzie następujące umiejętności:

 • organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
 •  organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
 • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych;
 • organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych.

 

Możliwości zatrudnienia:

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia pracuje indywidualnie lub w zespole, na powietrzu, w różnych warunkach atmosferycznych i w pomieszczeniach.

Praca może być wykonawcza lub zlecona. Podstawowy zakres działań pracownika obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia znajduje również zatrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych. Osoby przedsiębiorcze mogą również ubiegać się o uzyskanie koncesji i otworzyć własną firmę świadczącą usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

Technik rachunkowości

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma zaoczna

 

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w weekendy)

 

 

Technik rachunkowości to idealny wybór dla osób, które lubią liczyć, zestawiać, księgować, zajmować się finansami. Po tym kierunku można zawodowo zajmować się podatkami, korzystać z narzędzi rachunkowości, pracować w dziale finansowo-księgowym w dowolnym przedsiębiorstwie.

 

 

Kwalifikacja:

 

K1:  A.36.Prowadzenie rachunkowości

 

K2: A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 

 

Program nauczania dla technika rachunkowości obejmuje następujące przedmioty:

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • podstawy statystyki
 • język obcy w rachunkowości
 • rachunkowość finansowa
 • wynagrodzenia i podatki

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

 • biuro rachunkowe
 • dokumentacja biurowa
 • biuro wynagrodzeń i podatków
 • praktyka zawodowa

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

 • K1 (A.36.) odbywa się pod koniec semestru II
 • K2(A.65.).  odbywa się pod koniec semestru IV

 

Absolwent nabędzie następujące umiejętności:

 • stosować narzędzia rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • prowadzić rachunkowość w przedsiębiorstwie,
 • dokonywać rozliczeń finansowych,
 • kontrolować dokumenty księgowe,
 • sporządzać sprawozdania finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
 • przechowywać dokumentację księgową,
 • nadzorować terminy spłat zobowiązań,
 • planować działania i przeprowadzać podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości,
 • oceniać kondycję firmy przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej,
 • obsługiwać komputer i niezbędne komputerowe programy stosowane w księgowości,
 • prowadzić negocjacje,
 • korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych,
 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego,
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.


Możliwości zatrudnienia :

Absolwent technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach rachunkowo-podatkowych,
 • bankach i instytucjach finansowych,
 • działach księgowości prywatnych i państwowych przedsiębiorstw,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • zakładach budżetowych,
 • urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego,
 • własnej firmie.
Florysta

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma zaoczna

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)


Florysta tworzy dekoracje dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się wizualna oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.

W czasie nauki można uzyskać następujące kwalifikacje (specjalizacje):

 

Kwalifikacje:

A.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego fototechnik obejmuje następujące przedmioty:

 Przedmioty ogólnokształcące:

 •   podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • materiałoznawstwo roślinne
 • materiałoznawstwo nieroślinne
 • kulturowe podstawy florystyki
 • środki wyrazu twórczego
 • kompozycje florystyczne
 • przedsiębiorstwo florystyczne
 • język obcy we florystyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • wykonywanie kompozycji florystycznych

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec semestru II.

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie florysta nabędzie następujące umiejętności:

 • projektować i wykonywać dekoracje roślinne,
 • aranżować florystyczny wystrój wnętrz oraz otwartej przestrzeni,
 • sprzedawać wyroby florystyczne,
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań,
 • podejmować i prowadzić działalność gospodarczą,
 • używać języka obcego ukierunkowanego zawodowo.

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent może pracować zarówno w kraju i za granicą w krajach Unii Europejskiej i poza nią w kwiaciarniach, firmach specjalizujących się w dekoracji wnętrz, na rynku hurtowym materiałów florystycznych, w hotelach oraz w przedsiębiorstwach dbających o dekorację swych wnętrz.

Masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. otwierając własną kwiaciarnię lub nawiązując współpracę z salami bankietowymi, weselnymi, kościołami
i centrami szkoleniowymi oraz hotelami.