środa, 20 marca 2019 imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Nasza Szkoła


Strona główna
Oferta edukacyjna
Historia szkoły
Ciekawe linki

Życie Szkoły


Aktualności
Kadra Szkoły
Galeria »
Szkolne dokumenty

Dla uczniów


Plan zajęć
Podręczniki
Matura
Egzamin Zawodowy
Biblioteka

Dla nauczyciela


Dokumenty

Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie "Kreator"
Działalność stowarzyszenia
Numer konta
Ważne daty
Galeria

Region

Statystyki
  Odsłon 575866
  Dzisiaj 392


Polecamy
Marzec 2019
PnWtŚrCzPiSoNd
12
3
456789
10
111213141516
17
181920212223
24
252627282930
31

Kalendarium:

1 III Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

2 III Pół Postu

3 III Międzynarodowy Dzień Pisarzy

5 III Dzień Teściowej

8 IIIMiędzynarodowy Dzień Kobiet

10 IIIDzień Mężczyzn

21 III Pierwszy Dzień Wiosny

22 III Międzynarodowy Dzień Wody

23 IIIŚwiatowy Dzień MeteorologiiInformacje o egzaminie maturalnym w roku 2017


O EGZAMINIE

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

 1. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017

 2. absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016

 3. absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016

 4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich

 5. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej

 6. osób, które w roku szkolnym 2016/2017 uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Informacja dla absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014, oraz absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015 (niezależnie od tego, czy przystępowali już do egzaminu maturalnego, czy nie), jest dostępna www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/o-egzaminie

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTAPIĆ

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:


 1. dwóch egzaminów w części ustnej ‎

 2. czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎


 1. egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎

 2. egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎


 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

 4. egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).‎

JAKIE ZADANIA MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NA EGZAMINIE MATURALNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW?

 

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 1. Informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów na stronie

www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

 1. Przykładowych zestawach zadań

www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/przykladowe-arkusze/

 1. Arkuszach tzw. matury próbnej

www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/probny-egzamin/

 1. Arkuszach z lat ubiegłych

www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/arkusze/

 

JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTANA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

Część ustna egzaminu z języka polskiego będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎

 1. Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎

 2. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎

Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 23–42).

 

KIEDY BĘDZIE PRZEPROWADZONY EGZAMIN MATURALNY W 2017R.?

Sesja główna – od 4 do 24 maja 2017 r.‎ Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 8 do 20 maja.

 1. Część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego – od 4 do 26 maja.

 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 24 maja.

Sesja dodatkowa – od 1 do 20 czerwca 2017 r.‎


 1. Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 5 do 7 czerwca.

 2. Część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego – od 1 do 20 ‎czerwca.

 3. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 20 czerwca.

Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

Sesja poprawkowa – od 22 do 25 sierpnia 2017 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 23 do 25 sierpnia.

 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 22 sierpnia‎.

Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony komunikacie w dyrektora CKE.

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO?

 

Do 30 września 2016 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2017 r.


 1. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2016/2017 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2017 r. w ostatecznej deklaracji.

 2. Do 7 lutego 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz absolwenci technikum z roku szkolnego 2015/2016. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2016 r.

 3. Do 31 grudnia 2016 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz absolwenci technikum z roku szkolnego 2015/2016, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE.

 4. Do 31 grudnia 2016 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:

  1. absolwenci, którzy ukończyli liceum w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz technikum w roku szkolnym 2015/2016, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona

  2. osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą

  3. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości

  4. absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.).

 5. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.