niedziela, 25 września 2022 imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa

Nasza Szkoła


Strona główna
Oferta edukacyjna
Historia szkoły
Ciekawe linki

Życie Szkoły


Aktualności
Kadra Szkoły
Galeria »
Szkolne dokumenty

Dla uczniów


Plan zajęć
Podręczniki
Matura
Egzamin Zawodowy
Biblioteka

Dla nauczyciela


Dokumenty

Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie "Kreator"
Działalność stowarzyszenia
Numer konta
Ważne daty
Galeria

Region

Statystyki
  Odsłon 1014023
  Dzisiaj 165


Polecamy
Wrzesień 2022
PnWtŚrCzPiSoNd
123
4
5678910
11
121314151617
18
192021222324
25
2627282930

Kalendarium:

1 IX Dzień Weterana, Pierwszy Dzień Szkoły, Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

8 IX Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa, Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem

11 IX Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

13 IX Dzień Programisty

15 IX Międzynarodowy Dzień Demokracji, Europejski Dzień Prostaty

16 IX Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

21 IX Dzień Osób z Chorobą Alzheimera, Dzień Służby Celnej, Międzynarodowy Dzień Pokoju

22 IX Początek Astronomicznej Jesieni, Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

27 IX Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, Światowy Dzień Turystyki, Światowy Dzień Serca

30 IX Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Chłopaka
Kwalifikacyjne kursy zawodowe


      - technik logistyk,
      - technik rachunkowości,
      - fototechnik,
      - technik ochrony fizycznej osób i mienia,
      - rolnik
      - kucharz


Technik logistyk

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, forma zaoczna

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

Logistyk, to idealny zawód dla osób, które cechuje: łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, podzielność i koncentracja uwagi, dokładność i odpowiedzialność. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

 

Kwalifikacja:

 

K1- Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania- (A.30.)

 

K2- Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych(A.31.)

 

 K3- Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32.)

.

 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik logistyk obejmuje następujące przedmioty:

 

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
 • logistyka w procesach produkcji
 • zapasy i magazynowanie
 • dystrybucja
 • procesy transportowe w logistyce
 • logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
 • język angielski w logistyce

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • planowanie produkcji i dystrybucji
 • usługi transportowo - spedycyjne
 • obsługa jednostek zewnętrznych
 • planowanie przepływu zasobów i informacji

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje :

 • K1 (A.30.) odbywa się pod koniec semestru III
 • K2(A.31.)  odbywa się pod koniec semestru IV
 • K3(A.32.)  odbywa się pod koniec semestru V

 

Absolwent kursu logistycznego nabędzie następujące umiejętności:

 • sporządzania dokumentów logistycznych,
 • ustalania należności za usługi logistyczne,
 • zawierania umów sprzedaży usług logistycznych,
 • przygotowywania procesu logistycznego,
 • prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób,
 • zarządzania zapasami i tworzenia planów dostaw,
 • obliczania kosztów dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych,
 • obliczania kosztów magazynowania towarów,
 • organizowania i realizowania procesu zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji,
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw,
 • znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej,
 • organizowania i realizowania łańcuchów dostaw w logistyce,
 • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych,
 • organizowania recyklingu odpadów,
 • prowadzenia działalności marketingowej na rynku usług logistycznych,
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce,
 • obsługiwania komputerowych programów użytkowych niezbędnych w pracy zawodowej,
 • zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

 

 

 

Możliwości zatrudnienia:

 • w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego

Na stanowiskach:

 • specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
 • specjalista ds. planowania zakupów
 • specjalista ds. handlu elektronicznego
 • specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
 • specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
 • specjalista ds. gospodarki odpadami
 • specjalista ds. planowania produkcji i zapasów
 • specjalista ds. gospodarki materiałowej
 • specjalista ds. pakowania i opakowań
 • specjalista ds. transportu wewnętrznego
 • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne
Technik rachunkowości

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, forma zaoczna

 

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, w weekendy)

 

 

Kurs rachunkowości to idealny wybór dla osób, które lubią liczyć, zestawiać, księgować, zajmować się finansami. Po tym kierunku można zawodowo zajmować się podatkami, korzystać z narzędzi rachunkowości, pracować w dziale finansowo-księgowym w dowolnym przedsiębiorstwie.

 

 

Kwalifikacja:

K1:  A.36.Prowadzenie rachunkowości

 

K2: A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 

 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik rachunkowości obejmuje następujące przedmioty:

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • podstawy statystyki
 • język obcy w rachunkowości
 • rachunkowość finansowa
 • wynagrodzenia i podatki

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

 • biuro rachunkowe
 • dokumentacja biurowa
 • biuro wynagrodzeń i podatków
 • praktyka zawodowa

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje:

 • K1 (A.36.) odbywa się pod koniec semestru II
 • K2(A.65.).  odbywa się pod koniec semestru IV

 

Absolwent kursu rachunkowość nabędzie następujące umiejętności:

 • stosować narzędzia rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • prowadzić rachunkowość w przedsiębiorstwie,
 • dokonywać rozliczeń finansowych,
 • kontrolować dokumenty księgowe,
 • sporządzać sprawozdania finansowe m.in. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
 • przechowywać dokumentację księgową,
 • nadzorować terminy spłat zobowiązań,
 • planować działania i przeprowadzać podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości,
 • oceniać kondycję firmy przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej,
 • obsługiwać komputer i niezbędne komputerowe programy stosowane w księgowości,
 • prowadzić negocjacje,
 • korzystać z opracowań statystycznych i innych źródeł danych,
 • interpretować ogólne prawa ekonomiczne oraz stosować zasady rachunku ekonomicznego,
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.


Możliwości zatrudnienia :

Absolwent technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w:

biurach rachunkowo-podatkowych,
• bankach i instytucjach finansowych,
• działach księgowości prywatnych i państwowych przedsiębiorstw,
• firmach ubezpieczeniowych,
• zakładach budżetowych,
• urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego,
• własnej firmie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy Fototechnik - forma zaoczna

 

Fotograf/Fototechnik wykonuje zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów - w atelier fotograficznym lub w plenerze - oraz zajmuje się obróbką fotochemiczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Wykonuje projekty multimedialne.

W czasie nauki można uzyskać następujące kwalifikacje (specjalizacje):

 

Kwalifikacje:

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu


A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego fototechnik obejmuje następujące przedmioty:

 

 • Procesy fotograficzne,
 • Urządzenia fototechniczne,
 • Techniki multimedialne,
 • Działalność gospodarcza w fotografii,
 • Język obcy w fotografii,
 • Techniki multimedialne,
 • Cyfrowa obróbka obrazu, projekty multimedialne.

 

Praktyki zawodowe: 13 dni roboczych = 104 godziny

 

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji A.20. może uzyskać tytuł fotografa. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. A po uzupełnieniu kwalifikacji o A.54. i A.55. może uzyskać tytuł Technik cyfrowych procesów graficznych.

 

Nauka w całym cyklu (wszystkie kwalifikacje) trwa 2,5 roku, tj. 5 semestrów, choć słuchacz może wybrać tylko jedną z nich (wówczas zajęcia trwają krócej). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.


Możliwość zatrudnienia:
W laboratoriach fotograficznych o różnych profilach, w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych. Ukończenie kursu oznacza nabycie umiejętności koniecznych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia – forma zaoczna

 (Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

 

Kwalifikacja: K 1 Ochrona osób i mienia

 

Technik ochrony osób i mienia organizuje i zapewnia bezpieczeństwo obiektów, osób, mienia, imprez publicznych.

 

 • Obsługuje i nadzoruje pracę urządzeń alarmowych.
 • Zapewnia bezpieczeństwo imprez publicznych.
 • Organizuje ochronę osób.
 • Organizuje ochronę mienia.

 

Przedmioty realizowane w 2-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • podstawy prawa w ochronie osób i mienia,
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia,
 • Język obcy w ochronie osób i mienia.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń,
 • zabezpieczenie imprez masowych,
 • ochrona osób,
 • konwojowanie,
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • techniki interwencyjne i samoobrona.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec IV semestru.

 Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia zdobędzie następujące umiejętności:

 • organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
 •  organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
 • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych;
 • organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych.

 

Możliwości zatrudnienia:

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia pracuje indywidualnie lub w zespole, na powietrzu, w różnych warunkach atmosferycznych i w pomieszczeniach.

Praca może być wykonawcza lub zlecona. Podstawowy zakres działań pracownika obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia znajduje również zatrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych. Osoby przedsiębiorcze mogą również ubiegać się o uzyskanie koncesji i otworzyć własną firmę świadczącą usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

Rolnik

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, forma zaoczna

 

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika rolnika. To również doskonałe  rozwiązanie dla osób ubiegających się o dotacje unijne.


 Kwalifikacja:

(K.1): R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik logistyk obejmuje następujące przedmioty:

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie
 • Produkcja roślinna
 • Produkcja zwierzęca
 • Technika w rolnictwie
 • Język obcy w rolnictwie
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Podstawy działalności gospodarczej w rolnictwie

 

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Zajęcia praktyczne

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (R.3.) odbywa się pod koniec semestru II.

 

Absolwent kursu rolniczego nabędzie następujące umiejętności:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego


Możliwości zatrudnienia:

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych związanych z produkcją rolniczą
 • urzędach gmin
 • instytucjach służby rolnej
 • indywidualnych gospodarstwach rolnych
 • rozpocząć własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.)

Kucharz

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, forma zaoczna, czas trwania kursu 1 rok

(Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w weekendy)

 

Kucharz to zawód cieszący się dużą popularnością na rynku usług gastronomicznych.     Idealny dla osoby, która lubi przyrządzać różnego rodzaju potrawy, dania, przekąski, a także ciasta i desery. Często bywa tak, że to nie lokal, ale konkretny kucharz przyciąga klientów. Profesjonalny kucharz to znakomity rzemieślnik, ale także prawdziwy artysta, który potrafi zrobić dzieło kulinarne.
 

Kwalifikacja:

 

K1- Przygotowywanie potraw i napojów (T.06)

 

Program nauczania kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik logistyk obejmuje następujące przedmioty:

 

 

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Język obcy w gastronomii
 • Procesy technologiczne w gastronomii

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Gastronomia w praktyce

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje :

 • K1 (T.06.) odbywa się pod koniec semestru II

 

Absolwent Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie kucharz  nabędzie  umiejętności:

 

 • dobierania surowców do potraw,
 • stosowania różnorodnych technik w produkcji kulinarnej,
 • posługiwania się narzędziami i sprzętem zmechanizowanym,
 • sporządzania podstawowego asortymentu potraw i napojów z surowców i półproduktów spożywczych w oparciu o receptury gastronomiczne,
 • oceny jakościowej surowców, półproduktów i gotowych potraw,
 • organizowania pracy w kuchni,
 • planowania posiłków i układania prostego menu w małej gastronomii,
 • porcjowania, dekorowania i ekspedycji potraw w małej gastronomii.

 

 

Możliwości zatrudnienia:

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w  wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej  w:

 • barach szybkiej obsługi,
 • punktach małej gastronomii jak :szpitale, szkoły przedszkola, internaty, stołówki.
 • restauracjach,
 • kawiarniach hotelowych,
 • zakładach gastronomicznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.