piątek, 16 listopada 2018 imieniny: Edmunda, Marii, Marka
Nasza Szkoła


Strona główna
Oferta edukacyjna
Historia szkoły
Ciekawe linki

Życie Szkoły


Aktualności
Kadra Szkoły
Galeria »
Szkolne dokumenty

Dla uczniów


Plan zajęć
Podręczniki
Matura
Egzamin Zawodowy
Biblioteka

Dla nauczyciela


Dokumenty

Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ludwinie "Kreator"
Działalność stowarzyszenia
Numer konta
Ważne daty
Galeria

Region

Statystyki
  Odsłon 537731
  Dzisiaj 256


Współpraca
Polecamy
Listopad 2018
PnWtŚrCzPiSoNd
123
4
5678910
11
121314151617
18
192021222324
25
2627282930

Kalendarium:

1.XI ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

2.XI DZIEŃ ZADUSZNY

3.XI DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

10.XI MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY

11.XI NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

16.XI DZIEŃ TOLERANCJI

21.XI ŚWIATOWY DZIEŃ TELEWIZJI

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

25.XI ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

29.XI DZIEŃ BEZ KUPOWANIA

30.XI ANDRZEJKISzkoły policealne wieczorowe


      - terapeuta zajęciowy,
      - technik masażysta,
      - opiekunka środowiskowa,
      - technik usług kosmetycznych,
      - technik ochrony fizycznej osób i mienia


Terapeuta zajęciowy

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma stacjonarna

 

(Zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy w godzinach popołudniowych)

Terapeuta zajęciowy* prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio-,  psycho-społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość.

 

Kwalifikacja K1.- Świadczenie usług w zakresie terapeuta zajęciowy (Z.9.)

 

Program nauczania 2-letniej szkoły policealnej o kierunku technik terapeuta zajęciowy obejmuje następujące przedmioty:
 

Przedmioty w  kształceniu zawodowym teoretycznym

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • język obcy zawodowy
 • podstawy psychologii i pedagogiki
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • język migowy
 • podstawy terapii zajęciowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • prowadzenie terapii zajęciowej
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

 

Egzamin  potwierdzający kwalifikację  (Z.9.) odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik masażysta nabędzie następujące umiejętności:

 

 • tworzenie indywidualnych i  grupowych  programów  terapii,
 • ocenianie sytuacji społecznej i zdrowotnej chorych,
 • wykorzystanie w pracy z podopiecznymi metod i form terapii zajęciowej,
 • poprowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej podopiecznych,
 • korelowanie działań terapeutycznych  z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi,
 • organizowanie  czasu wolnego  podopiecznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku terapeuta zajęciowy może znaleźć zatrudnienie w :

 • oddziałach szpitalnych,
 • domach dziennego pobytu,
 • sanatoriach,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • zakładach pomocy społecznej,
 • szkołach specjalnych,
 • klubach seniora,
 • świetlicach terapeutycznych,
 • hospicjach,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • środowiskowych domach pomocy społecznej,
 • dziennych domach pomocy społecznej.

 

 

* Terapeuta zajęciowy należy do grupy poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu terapii zajęciowej, którzy przyczynią się do poprawy stanu zdrowia pacjentów. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal Pracuj.pl, jooble.com.pl, praca.trovit.pl wykazała, że poszukiwani są pracownicy z obszaru dotyczącego świadczenia usług z zakresu terapii zajęciowej. Najwięcej ofert pracy w branży „terapia zajęciowa” skierowanych było do: terapeutów zajęciowych, pedagogów i psychologów.

Technik masażysta

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma stacjonarna

 

(Zajęcia od poniedziałku do środy, po południu)

 

Technik masażysta realizując swoje zadania zawodowe działa na rzecz ludzi w różnych stanach zdrowia i choroby, w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk i mających różne problemy zdrowotne. Technik masażysta jest członkiem zespołów rehabilitacyjnych. Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu kompleksowej rehabilitacji, usprawniające pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem masażu.

 

Kwalifikacja K1- Świadczenie usług w zakresie masażu.(Z.1.).


Program nauczania 2-letniej szkoły policealnej o kierunku technik masażysta obejmuje następujące przedmioty:

 

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • organizacja działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • język angielski w ochronie zdrowia
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • język migowy
 • teoretyczne podstawy masażu
 • anatomia z fizjologią
 • zarys fizjoterapii
 • zagadnienia kliniczne masażu

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • masaż
 • fizjoterapia
 • anatomia topograficzna

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy II.

 

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik masażysta nabędzie  umiejętności:

 • planowania czynności wchodzących w skład masażu tj. ugniatanie, oklepywanie i wstrząsanie tkanek mięśni, stosowanie chwytów śrubowych, suwających, wibracyjnych,
 • wykonywania masażu leczniczego i rehabilitacyjnego u osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, krążenia, przemiany materii, w celu poprawy ukrwienia tkanek, zmniejszenia bolesności kości, stawów i mięśni
 • wykonywania masażu u sportowców uprawiających różnego rodzaju dyscypliny sportowe, usprawniający określone partie mięśni,
 • wykonywania masażu kosmetycznego w celu poprawy samopoczucia u człowieka zdrowego,
 • stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych
 • wykonywania masażu ręcznego, wodnego, podwodnego, wirowego, wibracyjnego
 • wykonywania masażu klasycznego i segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego
 • stosowania, na polecenie lekarza, ćwiczeń kinezyterapeutycznych w postaci gimnastyki leczniczej, zabaw ruchowych, terapii zajęciowej oraz niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych
 • obsługiwania sprzętu medycznego stosowanego podczas masażu, np. balneologicznego: natrysków służących do masażu podwodnego, wibratorów itp.


Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w klubach sportowych, w publicznych                      i niepublicznych placówkach służby zdrowia, w stowarzyszeniach osób niepełnosprawnych, w gabinetach odnowy biologicznej, w domach opieki społecznej, w hospicjach, szpitalach, uzdrowiskach, gabinetach masażu. Absolwent może również prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą.

Opiekunka środowiskowa

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma wieczorowa

 

(Zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy po południu)

 

 

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje: cierpliwość, wyrozumiałość,  odpowiedzialność i uczciwość. Opiekunka środowiskowa musi posiadać teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pełnienia roli osoby pierwszego kontaktu z ludźmi niepełnosprawnymi, samotnymi lub zwyczajnie nieradzącymi sobie w życiu codziennym.

 


Kwalifikacja: K1 - Świadczenie usług opiekuńczych. (Z.5. )

 


Program nauczania rocznej szkoły policealnej o kierunku opiekunka środowiskowa następujące przedmioty:

 

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • organizowanie prac opiekuńczych
 • wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgniarskich
 • organizowanie prac opiekuńczych
 • aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

 • pracownia umiejętności opiekuńczych
 • pracownia higieny żywienia
 • pracownia terapii zajęciowej
 • pracownia wspomagania komputerowego działalności zawodowej
 • praktyki zawodowe

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec semestru II.

 

 

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie opiekunka środowiskowa nabędzie następujące umiejętności jak:

 

 • organizować i sprawować opiekę nad osobami niesamodzielnymi,
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby,
 • dbać o bezpieczeństwo podopiecznego,
 • pomagać osobom niesamodzielnym w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • motywować takie osoby do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej,
 • inicjować pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 • kontaktować się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych i rodzinnych,
 • prowadzić dokumentację pracy z podopiecznym,
 • zakładać i prowadzić własną działalność.

 

Możliwości zatrudnienia w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • instytucjach udzielających pomocy,
 • jako osoba prywatna świadcząca usługi opiekuńcze.
Technik usług kosmetycznych


Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma stacjonarna wieczorowa

(Zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy w godzinach popołudniowych)

 

Zawód  technik usług kosmetycznych jest to zawód o charakterze higieniczno-estetycznym, którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu i dobrego samopoczucia człowieka. W czasie nauki słuchacze zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki, oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. Uczą się zastosowania preparatów, materiałów i urządzeń niezbędnych w kosmetyce, a także przygotowują się do komunikacji interpersonalnej.

 

Po zdaniu egzaminów zdobędziesz następujące kwalifikacje:

 

K 1: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.)

K 2: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

 

Program nauczania  2 letniej szkoły policealnej o kierunku technik usług kosmetycznych obejmuje następujące przedmioty:

 

 • anatomia i fizjologia
 • dermatologia
 • fizykoterapia
 • chemia kosmetyczna
 • pracownia chemii kosmetycznej
 • kosmetologia
 • pracownia kosmetyki
 • psychologia
 • ratownictwo
 • higiena
 • dietetyka
 • zarys wiedzy o gospodarce
 • praktyka zawodowa

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje odbywa się pod koniec IV semestru.

 

Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik usług kosmetycznych nabędzie następujące umiejętności:

 • wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej                 i upiększającej,
 • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań             i przeciwwskazań,
 • ustalanie rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem, posługiwanie się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii,
 • diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżnianie skóry zdrowej od chorobowo zmienionej,
 • charakteryzowanie składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm.

 

Możliwości zatrudnienia:

Technik usług kosmetycznych może pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotowani są do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Szkoła Policealna dla Dorosłych, forma stacjonarna wieczorowa

 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do środy po południu)

 

Kwalifikacja: K 1 Ochrona osób i mienia

 

Technik ochrony osób i mienia organizuje i zapewnia bezpieczeństwo obiektów, osób, mienia, imprez publicznych.

 

 • Obsługuje i nadzoruje pracę urządzeń alarmowych.
 • Zapewnia bezpieczeństwo imprez publicznych.
 • Organizuje ochronę osób.
 • Organizuje ochronę mienia.

 

Przedmioty realizowane w 2-letnim cyklu kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia:

 

Przedmioty ogólnokształcące

 • podstawy przedsiębiorczości

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • podstawy prawa w ochronie osób i mienia,
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia,
 • Język obcy w ochronie osób i mienia.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń,
 • zabezpieczenie imprez masowych,
 • ochrona osób,
 • konwojowanie,
 • wyszkolenie strzeleckie,
 • techniki interwencyjne i samoobrona.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec IV semestru.

 Absolwent szkoły policealnej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia zdobędzie następujące umiejętności:

 • organizowanie i realizowanie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;
 •  organizowanie i realizowanie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
 • organizowanie i realizowanie ochrony wartości pieniężnych;
 • organizowanie i realizowanie zabezpieczenia imprez masowych.

 

Możliwości zatrudnienia:

 

Technik ochrony fizycznej osób i mienia pracuje indywidualnie lub w zespole, na powietrzu, w różnych warunkach atmosferycznych i w pomieszczeniach.

Praca może być wykonawcza lub zlecona. Podstawowy zakres działań pracownika obejmuje ochronę osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz ochronę mienia w celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstawaniu szkody wynikającej z tych działań, jak również nie dopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia znajduje również zatrudnienie podczas zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych. Osoby przedsiębiorcze mogą również ubiegać się o uzyskanie koncesji i otworzyć własną firmę świadczącą usługi w zakresie ochrony osób i mienia.